Imieniny obchodzą: Maria, Ildefons, Rajmund

Porozumienie o współpracy partnerskiej ze Związkiem Pracodawców Business Centre Club

W dniu 7 kwietnia 2016 r. zostało podpisanie „Porozumienie o współpracy partnerskiej” pomiędzy Gdyńskim Związkiem Pracodawców „NORD” reprezentowanym przez Prezydenta Związku Jerzego Szulista i Związkiem Pracodawców Business Centre Club reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Marka Goliszewskiego.

Partnerzy zadeklarowali wolę współpracy w zakresie rozwoju dialogu społecznego na poziomie ogólnopolskim i regionalnym w następujących obszarach.

 1. popieranie przedsiębiorczości i gospodarki rynkowej, wolności gospodarczej, swobody zatrudnienia i kształtowania stosunków pracy;
 2. wzmocnienie pozycji i znaczenia związków pracodawców w poszczególnych województwach wchodzących w skład ZP BCC;
 3. ochrona praw i reprezentowanie interesów wobec związków zawodowych, organów władzy i administracji publicznej oraz organów samorządów zawodowych;
 4. działalność na rzecz spójnego i przejrzystego prawa, niekrępującego przedsiębiorczości i swobodnego kształtowania stosunków z pracownikami, kontrahentami i konsumentami;
 5. zapewnienie wolności i praw obywatelskich i pracowniczych, osobistych, ekonomicznych, socjalnych i kulturalnych przedsiębiorcom i pracownikom dla realizacji wzrostu gospodarczego;
 6. zapewnieniu warunków do rozwoju społeczno-gospodarczego oraz zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki i spójności społecznej;
 7. realizacji zasady partycypacji i solidarności społecznej w zakresie stosunków zatrudnienia;
 8. działaniu na rzecz poprawy jakości formułowania i wdrażania polityk oraz strategii społeczno-gospodarczych, a także budowania wokół nich społecznego porozumienia poprzez prowadzenie przejrzystego, merytorycznego i regularnego dialogu organizacji pracowników i pracodawców oraz strony rządowej;
 9. wspieraniu prowadzenia dialogu społecznego na wszystkich szczeblach jednostek samorządu terytorialnego;
 10. uzgadniania opinii i stanowisk w sprawach dotyczących dialogu społecznego na poziomie regionalnym;
 11. wymiany informacji w zakresie funkcjonowania Rady Dialogu Społecznego;

Zawarte porozumienie pozwala na podejmowanie i konsultowanie wspólnych działań w regionie w zakresie przedmiotu porozumienia.

bcc1

bcc2

bcc3

Linia red3

nasi członkowie:

 • tomi2.png
 • logo_VOGEN.png
 • 07mil-trans.png
 • logopc1.jpg
 • 06bHETON_250.jpg
 • 01complex.jpg
 • logo_rollmex_small.jpg
 • 06Green_200.jpg
 • Malgosia.png
 • logo-AP.jpg
 • 06cmarion_small.jpg
 • rubo1.png
 • logo_mk.png
 • logodls.jpg
 • adviser.png
 • klimat.jpg
 • 08metalpol.png
 • 03Logo_ekspresso.jpg
 • Logo_m.JPG
 • 04Logo_Mega.jpg
 • Valentini.png
 • logo_VISTAL.png
 • amigo-logo.png
 • nadmorska1.png
 • elfako.png
 • logo_MZ.jpg
 • Logo-EPG.png
 • 02bMTMSA.png
 • wss.png
 • 02magazyn_Complex.jpg


Newsletter

Aby dostawać bieżące informacje ze strony www.gzpnord.pl, podaj swoje imię i adres e-mail

Kontakt

domek icon   Gdyński Związek
      Pracodawców "NORD"

      ul. Podgórska 14,
      81-166 Gdynia

sluchawka icon  tel. +48 572 561 092
    

koperta icon   e-mail: biuro@gzpnord.pl
      www:  www.gzpnord.pl