Imieniny obchodzą: Maria, Ildefons, Rajmund

Kim jesteśmy

Gdyński Związek Pracodawców „NORD” jest organizacją demokratyczną i otwartą dla wszystkich uczestników akceptujących zasady jego funkcjonowania i uchwalony statut, działającą w oparciu o ustawę z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (tekst jednolity – Dz. U. z 2015 r. poz. 2029).

Gdyński Związek Pracodawców „NORD” jest pierwszą działającą na terenie Miasta Gdyni dobrowolną i samorządną organizacją pracodawców, którzy prowadząc biznes na terenie Gdyni lub mając tu swoją siedzibę, płacą w tym Mieście podatki, pracują na dobrobyt jego mieszkańców oraz zamierzają dbać o utrzymanie wizerunku Miasta jako miejsca przyjaznego przedsiębiorcom i inwestorom.

Do zadań Gdyńskiego Związku Pracodawców „NORD” należy w szczególności:

 1. reprezentowanie interesów społecznych i gospodarczych wobec związków zawodowych pracowników, organów władzy i administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz na arenie międzynarodowej, w tym formułowanie i publiczne prezentowanie opinii stanowisk i wniosków zgodnych z interesami pracodawców, w tym w szczególności pracodawców członków Związku,
 2. działanie na rzecz tworzenia i utrzymania spokoju społecznego w stosunkach pracy,
 3. uczestniczenie w kształtowaniu polityki społecznej oraz opiniowanie ustaw lub innych aktów prawnych wiążących się bezpośrednio lub pośrednio z działalnością pracodawców objętych zadaniami Związku,
 4. prowadzenie polityki wspierania związku pracodawców w negocjacjach ze związkami zawodowymi układów zbiorowych pracy oraz ochrona i reprezentowanie interesów członków Związku w zakresie dóbr niematerialnych i ochrona dobrego imienia kadry menedżerskiej członków Związku,
 5. popieranie działań prowadzących do zwiększenia znaczenia organizacji pracodawców,
 6. reprezentowanie i ochrona interesów członków Związku,
 7. upowszechnianie społecznej odpowiedzialności biznesu, profesjonalizmu menedżerskiego oraz wysokich standardów etycznych w biznesie.

Gdyński Związek Pracodawców „NORD” będzie wszędzie tam, gdzie dzieją się rzeczy ważne dla biznesu i pracodawców, otaczając jednakową troską wszystkich swoich członków. Nie będziemy się dzielić na ważnych i mniej ważnych, państwowych lub prywatnych, dużych lub małych – interesy wszystkich będą dla nas tak samo istotne, gdyż tylko razem możemy mieć wpływ na otoczenie gospodarki, czyniąc je bardziej racjonalnym, przyjaznym i praktycznym dla pracodawców. Aktywnie wspierając przedsiębiorczość jesteśmy świadomi, że gospodarka musi rozwijać się w sposób zrównoważony, zaś względy ekonomiczne nie mogą dominować w sposób zdecydowany nad społecznymi.

Gdyński Związek Pracodawców „NORD” ma aspiracje stać się powszechnie uznawaną reprezentacją gdyńskich pracodawców, bronić ich interesów, promować i popularyzować wytwarzane przez nich wyroby oraz świadczone usługi.

Mając na uwadze powyższe oświadczamy, że Gdyński Związek Pracodawców „NORD” pragnie aktywnie uczestniczyć w rozwoju Miasta Gdyni i Województwa Pomorskiego poprzez konsultacje i współpracę z organami samorządu w opracowywaniu polityki i planów rozwoju, a także wspomagać samorząd w realizowaniu zadań własnych z zakresu przede wszystkim ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody, programów pobudzania aktywności obywatelskiej i przedsiębiorczości.

podpisy

nasi członkowie:

 • 08metalpol.png
 • 06Green_200.jpg
 • logo_VOGEN.png
 • 07mil-trans.png
 • 06cmarion_small.jpg
 • klimat.jpg
 • 03Logo_ekspresso.jpg
 • logopc1.jpg
 • Valentini.png
 • logo_mk.png
 • tomi2.png
 • logodls.jpg
 • Logo-EPG.png
 • 01complex.jpg
 • 04Logo_Mega.jpg
 • adviser.png
 • logo_rollmex_small.jpg
 • logo_VISTAL.png
 • nadmorska1.png
 • 02bMTMSA.png
 • 06bHETON_250.jpg
 • rubo1.png
 • wss.png
 • logo-AP.jpg
 • Malgosia.png
 • elfako.png
 • Logo_m.JPG
 • logo_MZ.jpg
 • amigo-logo.png
 • 02magazyn_Complex.jpg


Newsletter

Aby dostawać bieżące informacje ze strony www.gzpnord.pl, podaj swoje imię i adres e-mail

Kontakt

domek icon   Gdyński Związek
      Pracodawców "NORD"

      ul. Podgórska 14,
      81-166 Gdynia

sluchawka icon  tel. +48 572 561 092
    

koperta icon   e-mail: biuro@gzpnord.pl
      www:  www.gzpnord.pl